Автор:

Ран Грийнбърг е предпиремач и инвеститор в BD & Venture Capital с огромен опит, който открива и ръководи нови възможности за инвестиции във високите технологии.
Притежава умения за преговори и управление на конфликти, нестандартно мислене, опит в изграждане и управление на екипи.