Автор:

Ариел Хочщад, бивш кадър на Google, където е бил глобален маркетинг мениджър на Gmail и регионален маркетинг мениджър за Израел, Гърция и Южна Африка. Хочщад е съосновател на HostAdvice.

Ариел е успешен международен говорител и е изнасял лекции в повече от 15 страни за Google и самостоятелно, като SEO експерт.
1 2 3 4